Opracowania fotogrametyczne

Oferujemy nowoczesne metody pomiarowe oparte o drony dla branży energetycznej, budowlanej i geodezyjnej. Stawiamy na najwyższą jakość opracowań 3D, w tym celu wykorzystujemy światowego lidera producentów dronow firmę DJI. W swojej flocie posiadamy Matrica 300 RTK. Dron jest wyposażony najnowocześniejszą kamerę Zemaus h20T, która pozwala wykonywać badania termowizyjne.

Pozyskane dane fotogrametryczne są opracowywane w specjalistycznym oprogramowaniu firmy PIX4D. Połączenie klasycznych map wektorowych z modelami 3D, ortofotomapą oraz zdjęciami ukośnymi, pozwala w pełni zwizualizować sytuację w terenie.

Usługi fotogrametryczne w energetyce

TIPRO
fotogrametria-energetyka
wiatrak

Usługi fotogrametryczne w budownictwie

FIRMY
termowizja-dron
geodezja-dron

Usługi fotogrametryczne
w geodezji

Fotogrametria - usługi

Usługi fotogrametryczne dla służb mundurowych

TIPRO